Ņujorkas draudzes nometne Katskilu kalnos

Istabu cenas nometnē

Aicinām ikvienu braukt pie mums ciemos! Istabas ir pieejamas cauru gadu.

 
Diennaktī
Nedēļā
1 personai
2 personām
1 personai
2 personām
Atpūtas nama istabas
$57
$62
$220
$270
Viesu mājas 1. stāva istabas
Dārza mājas istabas
Viesu kabīne (#22)
$47
$52
$200
$230
Viesu mājas 2. stāva istabas
$42
$47
$180
$210
Dārza mājā istabas 16 un 19 (1 gulta)
$42
-
$175
-
Ezermājas istabas
$47
$52
$190
$220
Telts vieta
$20
($25 nedēļas nogalē)
$50
 
1.
Atlaide Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes locekļiem: (*izņemot garās nogalēs), dienā - $10.-, nedēļā - $40.- 
2.
Trešai personai Viesu un Dārza māju istabās piemaksa $15.- dienā 
3.
Bērniem līdz 12 g. v. vecāku pavadībā - brīva gulta!
4.
Talciniekiem ar ģimenēm - brīva apmešanās brīvās vietās talkošanas laikā. Draudzes darbinieki, kārtojot nometnes darīšanas, pielīdzināmi talciniekiem. 
5.
Svināmdienu likmes maksājamas Varoņu piemiņas dienas (Memorial Day) un Strādnieku svētku (Labor Day) nedēļas nogalēs, Ziemsvētku un Prezidenta nedēļās.

6.

Ir iespējams izīrēt visu Ezeŗmāju, iekaitot vienu istabu no Ezeŗmajas dzīvokļa. Ar dzīvkoli $300 / nakti, vai bez dzīvokļa $250 / nakti.

* Gaŗās nedēļas nogales: Jaungada, "Martin Luther King", Prezidenta, Varoņu piemiņas ("Memorial"), Strādnieku svētku ("Labor Day"), Columbus day, 4. jūlija, Tītara dienas, Ziemsvētku.
 
Šīs likmes stājas spēkā 2014. g. 1. martā.

Istabas nometnē pagaidam var rezervēt zvanot Helēnai Pukstai Atpūtas Namā 518-589-4167 vai rakstot pa epastu katskilunometnerezervacijas@gmail.com.


Lūdam ievērot ka Īkšķīšiem ir priekšroka uz istabām atpūtas namā, viesu mājā un dārzu māja par Īkšķīšu posmu laikiem, un plašākai publikai istabas neizdos līdz 1. maijam.