Ņujorkas draudzes nometne Katskilu kalnos

Draudzes nometnē katru vasaru iznāk žurnāliņš "Taure".  Pirms bija nometnes "Taure", bija nometnes "Stabulīte".

Lūdzam Jūsu pacietību. Lēnām ceram saglabāt nometnes "Taures" elektronisko archīvu nometnes mājas lapā.  Ņemot vēŗā vecākā eksemplāra nodilušo kvalitāti, brīdinam ka ne vienmēr viss būs viegli salasāms elektroniskā formā.  Tomēr nolēmām popularizēt šo archīvu ar cerību ka tas sagādās bijušiem nometniekiem prieku un labas atmiņas!

Jaunākās "Taures":

Taure_2012_1-periods.pdf

Archīvs:

Taure_1957_3-periods.pdf

Taure_1957_4-periods.pdf

Taure_1958_3 un 4-periodi.pdf

Taure_1959_1-periods.pdf

Taure_1959_2-periods.pdf

Taure_1959_3-periods.pdf

Taure_1959_4 un 5-periodi.pdf

Taure_1960_1 un 2-periodi.pdf

Taure_1964_3-periods.pdf

Taure_1970_1-periods.pdf

Taure_1971_1-periods.pdf

Taure_1971_4-periods.pdf

Taure_1974_3-periods.pdf

Taure_1974_4-periods.pdf

Taure_1975_1-periods.pdf

Taure_1982_1-periods.pdf

Taure_1982_2-periods.pdf

Taure_2006_1-periods.pdf