Ņujorkas draudzes nometne Katskilu kalnos

Pirms Jūs turpinat ar pieteikšanos, lūdzam izlasīt šo vestuli par latviešu valodu nometnē.

Mīļie vecāki! 

Šogad piekopsim ļoti īsu un konspektīvu mērauklu kā izvērtēt kuŗa Nometnes programma vispiemērotākā Jūsu bērnu latviešu valodas zināšanām, un sirsnīgi lūdzam to ievērot: Jūsu bērns būs laimīgāks viņam piemērotā valodas vidē; Jums būs mierīgāks prāts par viņu domājot, un Nometnes vadībai būs iespēja izvirzīt programmu balstoties uz valodas līmeņa, kas tēmēts atsaukties perioda vispārējām nometņotāju latviešu valodas spējām

Latviešu valodas periodiem priekšnoteikums: bērns saprot latviešu sarunas valodu,, spēj latviski sarunāties ar draugiem, atbildēt uz audzinātāja uzrunu mītnē vai nodarbībās, prasīt jautājumus. Pie vārdu krājuma paplašināšanas piestrādāsim kopīgi, bet pamata latviešu sarunas valoda ir vajadzīga, lai piedalītos 1. vai 2. periodā. Mājas valoda ir pastāvīgi latviešu ar vismaz vienu mājās dzīvojošu vecāku vai vecvecāku.

“Heritage” /Valodas perioda norise ir angļu valodā, bet bērni nodarbojas ar latviešu tautas dziesmu dziedāšanu, tautas deju dejošanu; notiek apmācības latviešu vārdu apgūšanai. Mērķis ir iemācīt latviešu izcelsmes bērnam cieņu un interesi par latviešu kultūru. Mājas valoda ir angļu valoda.

Lūdzu nepieņemiet, ka tikai tādēļ, ka bērnu ievietosit latviešu periodā, ka viņš apgūs valodas zināšanas divu nedēļu laikā. Tieši pretēji- tas radīs neērtu situāciju bērnam un kavēs programmas izvirzīšanu. Vienīgais izņēmums: Ikšķīšu “topošās” latviešu valodas periods ir tādam, kur vecāks sarunājas latviski ar bērnu, bet bērns atbild angļu valodā: saprot, bet vēl nerunā latviski.

Pateicāmies par izpratni, par apdomātu rīcību.  Ja vēlaties pārrunāt Jūsu ģimenes īpašos valodas apstākļus, lūdzu sazinaties ar tā perioda nometnes vadītāju. Toties, ja ir kādi jautājumi par maksājumiem, lūdzu sazinaties ar Nometnes biroja vadītāju Guntu Ģigu. Vēlamies, lai visiem ir saulaina vasara piemērotā vide!

Nometnes vadība un padome

PIESAKIES NOMETNEI