ŅUJORKAS DRAUDZES NOMETNE KATSKILOS

2014. g. dievkalpojumi vasaras nometnē

14. jūlijāpulksten 11os no rīta

21. jūlijā:  pulksten 11os no rīt

                  pulksten 7os vakarā

28. jūlijā: pulksten 11os no rīt

4. augustā:  pulksten 11os no rīta