Ņujorkas draudzes nometne Katskilu kalnos

Dievkalpojumi nometnē

Dievkalpojumi nometnē notiek katru svētdienu. Īsāks svētbrīdis tiek noturēts trešdienas vakaros.

Periodu iesāk ar svecīšu dievkalpojumu. Katram bērnam (kā arī viesiem, vecākiem) izdala svecīti, kuŗas gaismiņa ir jāsarga gan dievkalpojuma laikā, gan arī gājienā.

 

Ja laiks ir labs, svētdienas dievkalpojumi notiek brīvdabas baznīcā, nometnes kalnā, gandrīz pašā augstākā nometnes vietā! (Svētdienas rītos, gājiena sākums 10.40, dievkalpojuma sākums 11os.)

 

Nometnei rakstnieks Nikolajs Kalniņš veltīja sevišķu korāli:

Augšā saule zeltaina,
Lejā lauks un ezers zils,
Sakiet, kas vēl skaistāka
Kā šī Dieva celtā pils?

Nav virs vārtiem zeltā kalts,
Kam šis greznais mājoklis;
Putni dzied un koki šalc:
Bērns šai pilī karālis!

Prieks zem saules paspārnēm,
Prieks, kur lauks un ezers zils.
Pateicības gavilēm
Pildās lielā dabas pils.