ŅUJORKAS DRAUDZES NOMETNE KATSKILOS

Naktsmājas nometnē

Istabas nometnē var aizrunāt rakstot pa epastu katskiluistabas@gmail.com

 
Diennaktī
Nedēļā
1 personai
2 personām
1 personai
2 personām
Atpūtas nama istabas
$65
$75
$275
$315
Viesu mājas un
dārza mājas istabas

$55
$65
$230
$275
Ezermājas istabas
$65
$75
$275
$315
Ezermāja bez dzīvokļa
(14 personām)
$430
-

-
Ezermāja ar dzīvokli
(16 personām)
$485
 
 
 
Telts vieta
$20
($25 nedēļas nogalē)
$75
 
1.
Atlaide Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes locekļiem: dienā - $10.-, nedēļā - $40.- 
2.
Trešai vai ceturtai personai istabās piemaksa $10.- dienā par katru personu
3.
Talciniekiem ar ģimenēm - brīva apmešanās talkošanas laikā Dārza mājā, Viesu mājā, mītnēs, ar pašu gādāto gultas veļu. Draudzes darbinieki, kārtojot nometnes darīšanas, pielīdzināmi talciniekiem. 
 
 
Šīs likmes stājas spēkā 2022. g. 1. jūlijā.