ŅUJORKAS DRAUDZES NOMETNE KATSKILOS

Naktsmājas nometnē

Istabas nometnē var aizrunāt rakstot pa epastu katskiluistabas@gmail.com

 
Diennaktī
Nedēļā
1 personai
2 personām
1 personai
2 personām
Atpūtas nama istabas
$75
$85
$315
$357
Viesu mājas un
dārza mājas istabas 

$65
$75
$273
$315
Ezermājas istabas
$75
$85
$315
$357
Ezermāja bez dzīvokļa 
(14 personām)
$475
-

-
Ezermāja ar dzīvokli
(16 personām)
$530
 
 
 
Telts vieta
$20
(par diviem vakariem $30)
$75
 
1.
Atlaide Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes locekļiem: dienā - $10.-, nedēļā - $40.- 
2.
Trešai vai ceturtai personai istabās piemaksa $10.- dienā par katru personu
3.
Talciniekiem ar ģimenēm - brīva apmešanās talkošanas laikā Dārza mājā, Viesu mājā, mītnēs, ar pašu gādāto gultas veļu. Draudzes darbinieki, kārtojot nometnes darīšanas, pielīdzināmi talciniekiem.  
 
Lūdzam ievērot ka jūlijā un augustā suņi nomentes teritorījā NAV atļauti.
Šīs likmes stājas spēkā 2023. g. 1. jūlijā.