ŅUJORKAS DRAUDZES NOMETNE KATSKILOS

Ar to brīdi kad Ņujorkas latviešu draudze noslēdza līgumu iegādāties Emīlijas Grilles īpašumu Katskiļu kalnos 1956. g. 3. jūlijā, latviešu trimdas sabiedrība ir apņēmīgi pulcējusies un rīkojusies draudzes lauku īpašumā. Šī rosība ir radījusi (un turpina radīt!) skaistas atmiņas un līdz ar to ir dabiski veidojusies krāšņa nometnes vēsture kas tagad jau pārspēj 60 gadus!

Nometnes vēsture ir labi raksturota Ņujorkas draudzes izdotā vēstures pārskatā "Ņujorkas evanģeliski luteriskā draudze: 1896-1998".  No šīs grāmatas, klāt pievienojam izvilkumu par nometni. 

Lauku īpašums - ievads.pdf

Īpašuma iegāde un izbūve.pdf

Nometņošanas vēsture.pdf

Trīsreztrīs nometnes.pdf

Pensionāri un Atpūtas nams.pdf 

Kas vēl noticis Katskiļos.pdf