ŅUJORKAS DRAUDZES NOMETNE KATSKILOS

Istabu Cenas Īkšķīšu Posmiem (2022)

Cenas / Cenas Ņujorkas draudzes locekļiem kas ir samaksājuši 2021. gada draudzes nodevas

Atpūtas Nams
$285 / $245
1. stāvs, ceļa pusē, 2 gultas: #31, #32, #33, #34

1. stāvs, meža pusē, gultas: #35, #36, #37, #38

2. stāvs, ceļa pusē, 2 gultas: #41, #42, #43, #44
2. stāvs, meža pusē, 2 gultas: #45, #46, #47, #48

Viesu Māja (zaļā māja pie nometnes vārtiem)
$255 / $220
Lejas stāvs, 2 gultas: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8

Dārzu Māja (baltā māja pie nometnes vārtiem)
$275 / $240
Lejas stāvs, 3 gultas: #15
Augšas stāvs, 3 gultas: #20, #21