Ņujorkas draudzes nometne Katskilu kalnos

2021. gada vasaras kalendārs ir izveidots, un programmu plāni ir tapšanas stādijā.

Veidojam programmu balstoties uz aptaujas rezultātiem, kuŗā izteicāt interesi Jūsu bērniem atgriezties vasaras diennakts nometnē, kā arī piedalīties Īkšķīšu nometnē.

Pirmā perioda divnedēļu posms, no 4. jūlija līdz sestdienai, 17. jūlijam, ir domāts latviski runājošiem bērniem vecumā no 7 līdz 15/16 gadu vecumam. 

"Heritage" perioda programma, no svētdienas, 1.augusta līdz sestdienai, 14. augustam, ir latviešu izcelsmes bērniem, no 7 līdz 15/16 gadu vecuma, angļu valodā.  

Līdzšinējo 2. periodu esam iedalījuši Īkšķīšu nometnēm; pirmo nedēļu latviski runājošiem bērniem, un otro "Heritage" Iķšķīšiem angļu valodā.

Atsaucoties uz vecāku bažām jaunāko grupu nometniekus šogad laist nometnē vienus, Īkšķīšu nedēļās arī piedāvāsim programmu nometnes vecuma brāļiem un māsām, kuŗiem ģimenē ir Īkšķītis, kas piedalās Ikšķīšu programmā. Ģimene dzīvos kopā, bet programmas būs atsevišķiem vecumiem.

Daži paskaidrojumi:

  • Mums ar aprīļa sākumu arvien nav paziņotas Ņujorkas štata veselības departmenta vadlīnījas bērnu nometnēm
  • Rēķināmies, ka pastāvēs pieprasība telpās valkāt maskas, ievērot sabiedrisko attālināšanos, un ierobežot nometnieku skaitu mītnēs, ēdamzālē un telpās.
  • Pieļaujam, ka būs jāierobežo nometnieku skaits
  • Lai katrai lietotāju grupa būtu iespēja fiziski vairāk izplēsties nometnes teritorijā, nometne un Īkšķīši šogad nenotiks vienlaicīgi.
  • Vēl gaidam konkrētus norādījumus par personāla/nometnieku obligāciju potēties, bet jūsu bērnu drošības labad, sagaidām, ka personāls un Īkšķīšu vecāki būs pilnībā sapotēti
  • Pieņemam, ka būs jāierobežo ārpasaules radu/draugu ciemošanās nometnē pa periodu laiku
  • Ja apstākļi mainās, un nometne jāatsauc, reģistrācijas naudas atmaksāsim. 

Laicīgi ziņosim Jums par visām maiņām, bet arī aicinām vecākus uz informācijas sēdi pirms reģistrācijas.

Lūdzu palīdziet mums atrast obligāto personālu!

  • Medmāsu Heritage nomentei
  • Virtuves saimnieces/kus Heritage nometnei
  • Dzīvības sargus visiem periodiem! 

Ar ieteikumiem vai piedāvājumiem, lūdzam stāties sakaros ar nometņu vadītājām Māru Dajevsku, Ēriku Dajevsku, un Ingu McKay,

Par latviešu periodu katskilu.vasaras.nometne@gmail.com
Par Heritage periodu LVHeritagecamp@gmail.com
Par Īkšķīšiem inga.m.mckay@gmail.com